Projectoverzicht

Het Nederlandse kennisnetwerk kleine radarsatellietinstrumenten en -toepassingen (acroniem NL-RIA) stelt zich tot doel de internationale positie van Nederland op het gebied van ruimtegebaseerde microgolf-remotesensinginstrumenten, -missies en -toepassingen te versterken door een duurzaam netwerk op te richten van wetenschappelijke en kennisinstituten, bedrijven en overheidsorganisaties.

De uitgangsdoelstellingen van het NL-RIA kennisnetwerk behelzen doorbraaktechnologieën om in staat te zijn geminiaturiseerde radarinstrumenten te bouwen die geschikt zijn voor Smallsat aardobservatiemissies. Vanwege hun verwachte haalbaarheid ligt de nadruk op twee klassen van instrumenten:

 • radaraltimeters (radarhoogtemeters) en
 • synthetic aperture radars (SAR’s of apertuursyntheseradars).

In beide gevallen is een constellatie van ruimtevaartuigen het vergezicht en die is alleen economisch haalbaar als de beoogde miniaturisatie slaagt. Van bijzonder belang zijn multistatische missieconcepten, waarbij meerdere ruimtevaartuigen zich gedragen als een enkel gedistribueerd radarsysteem.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn onder meer:

 • Evalueren en prioriteren van mogelijke instrumenten en missieconcepten, waarbij de kracht van de Nederlandse industrie (downstream en upstream) en de expertise en de behoeften van Nederlandse commerciële en wetenschappelijke gebruikers in aanmerking wordt genomen.
 • Vaststellen van gebruikerseisen op hoog niveau voor het geselecteerde missieconcept.
 • Identificeren van de belangrijkste technologische flessenhalzen en het zetten van de eerste stappen om deze op te lossen. Daarbij worden de meest veelbelovende oplossingen bepaald en roadmaps voorgesteld voor technologische ontwikkeling. Als kritische aandachtsgebieden kunnen we nu reeds noemen:
  • uitvouwbare antennes;
  • on-chip-oplossingen voor radarsystemen;
  • systeemsynchronisatie in het geval van gedistribueerde systemen;
  • verwerking aan boord.
 • Uitvoeren van een fase-0 haalbaarheidsstudie voor de geselecteerde concepten, inclusief een end-to-end prestatieanalyse van het voorgestelde instrument en de voorgestelde missie (op het niveau van gebruikersproducten) en aan de hand hiervan het opstellen van een gedetailleerd missievoorstel.
 • Zoeken van financiering, zowel publiek op Nederlands en Europees niveau als privaat, om in staat te zijn de activiteiten van het kennisnetwerk buiten de reikwijdte van dit project voort te zetten en uit te breiden.

Het netwerk, of consortium, onderzoekt welk ontwerp zowel haalbaar is om te ontwerpen als om te lanceren met partners in Nederland. Het netwerk stelt zich tot doel substantiële marktkansen te creëren voor ontwikkelaars van toepassingen in Nederland.

Kader

NL-RIA is opgericht in het kader van de kennisnetwerkenregeling oftewel het Partnerships for Space Instruments & Applications Preparatory Programme (PIPP). Dit wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en uitgevoerd door het Nederlandse Ruimtevaartagentschap (Netherlands Space Office, NSO).