Overzicht van het kennisnetwerk

Het Nederlandse kennisnetwerk kleine radarsatellietinstrumenten en -toepassingen (acroniem NL-RIA) stelt zich ten doel de internationale positie van Nederland op het gebied van satelliet microgolf remote sensing instrumenten, -missies en -toepassingen te versterken door een permanent netwerk op te richten van wetenschappelijke- en kennisinstituten, bedrijven en overheidsorganisaties.

Het NL-RIA kennisnetwerk richt zich specifiek op het onderzoeken van realisatiemogelijkheden voor geminiaturiseerde radarinstrumenten die geschikt zijn voor aardobservatiemissies met kleine satellieten. Vanwege hun verwachte haalbaarheid ligt de nadruk op twee klassen van instrumenten:

  • Radarhoogtemeters (radar altimeters) en
  • Synthetische Apertuur Radar (SAR of Synthetic Aperture Radar).

Van bijzonder belang zijn multistatische missieconcepten, waarbij meerdere ruimtevaartuigen zich gedragen als een enkel gedistribueerd radarsysteem of deze als individuele systemen een constellatie vormen waarmee de spatio-temporele waarneming wordt verbeterd, een eigenschap waar toenemende behoefte aan is. Maar ook nieuwe en geavanceerde observatiemethoden voor bestaande instrumenten krijgen aandacht in het netwerk. Bijvoorbeeld is er onderzoek verricht aan het meten met een windscatterometer van de snelheid van het oceaanoppervlak. Daarmee zou de kwaliteit van de windmetingen met de bestaande ASCAT van ESA/EUMETSAT verder verbeterd kunnen worden.

In NL-RIA werken de partners samen bij het zoeken naar projecten en financiering, zowel in het publieke als het private domein op Nederlands en internationaal niveau, om de activiteiten van het netwerk voort te zetten en uit te breiden, en daarmee een substantiƫle marktpositie voor toepassingsontwikkelaars in Nederland te bereiken.

Kader

NL-RIA is opgericht in 2018 in het kader van de kennisnetwerkenregeling oftewel het Partnerships for Space Instruments & Applications Preparatory Programme (PIPP). Dit wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en uitgevoerd door het Nederlandse Ruimtevaartagentschap (Netherlands Space Office, NSO).